flag etflag enflag lvflag lt

JetGas

JetGas pamatdarbība ir saistīta ar šķidrās dabasgāzes (liquefied natural gas – LNG) importu un tirdzniecību Baltijas valstīs. Dabasgāze ir tīrs, videi draudzīgs un tehnoloģiski ērti izmantojams kurināmais, kas ir ekonomiski izdevīgāks par LPG vai šķidro kurināmo.

Savā darbībā JetGas pamatojas uz BOO (build, own and operate) principu, t.i., mēs uzstādām klienta objektā iekārtas, kas nepieciešamas LNG pievadei, uzglabāšanai un regazifikācijai, nododam tās ekspluatācijā un piegādājam klientam dabasgāzi atbilstoši primārās enerģijas saturam.

Papildus dabasgāzes piegādēm energoapgādes sektoram, piedāvājam dabasgāzi arī citu nozaru vajadzībām, piemēram, sauszemes un jūras transportam, ķīmijas rūpniecībai un biogāzes ražošanai. JetGas ir gatava organizēt LNG piegādes, uzstādīt LNG iekārtas un izbūvēt klienta vajadzībām precīzi atbilstošus risinājumus. Sazinieties ar mums, lai kopīgi noskaidrotu, vai šķidrā dabasgāze ir Jūsu uzņēmumam piemērots risinājums.

JetGas

Atsauksmes

JegGas galvenie klienti ir ražošanas uzņēmumi ar lielu enerģijas patēriņu un enerģijas ražotāji, kam nav pieslēguma dabasgāzes cauruļvadu sistēmām. 2014. gadā JetGas uzstādīja Igaunijas Sāremā salas lielākajā pilsētā Kuresārē pirmo Baltijā LNG sistēmu un izbūvēja cauruļvadu tīklu vietējo uzņēmumu apgādei ar dabasgāzi. Tas deva reģiona uzņēmumiem iespēju atteikties no piesārņojošā mazuta izmantošanas un tādējādi sniegt savu ieguldījumu Sāremā salas unikālās dabas saglabāšanā.

Šodien LNG dabasgāzes izmantošanu ir uzsākuši arī vairāku citu Igaunijas pilsētu uzņēmumi. 2017. gadā JetGas uzstādīs pirmās LNG sistēmas arī Latvijā un Lietuvā. Mūsu klienti pārsvarā darbojas pārtikas, elektronikas, būvmateriālu u.c. ražošanas nozarēs un viņi izmanto LNG dabasgāzi savu tehnoloģisko procesu nodrošināšanai un telpu apkurei. Uzņēmumiem, kas savos ražošanas procesos izmanto aukstumenerģiju, piedāvājam izmantot dabasgāzes iztvaices rezultātā radošos aukstumu.

LNG īpašības

Parametrs Vienība Vērtība
Vārīšanās punkts  °C  -160 – -162 
Blīvums  kg/m3  390 – 480 
Augšējā siltumspēja  MWh/t  15 

 

LNG ir kriogēns, caurspīdīgs, bezkrāsas, bezsmaržas, neindīgs, nekorodējošs šķidrums, kas ir vieglāks par ūdeni. LNG neuzliesmo, nesprāgst un nedeg. LNG tvaiku (galvenokārt metāna) temperatūra ir zema, tādēļ salīdzinājumā ar citu degošu šķidrumu tvaikiem tos ir ievērojami grūtāk aizdedzināt. LNG tvaiki, kuru temperatūra ir augstāka par −110 °C, ir vieglāki par gaisu un ātri izklīst atmosfērā.

 

flag etflag enflag lvflag lt

Kontakts

JetGas OÜ
Peterburi tee 2F, 11415, Tallinn
Eesti

Tel +372 60 30 760
Mob +372 56 51 990
info@jetgas.ee

Info