JetGas

JetGasi põhitegevus on veeldatud maagaasi (liquefied natural gas – LNG) import ja müük Balti riikides. JetGasi põhilised kliendid on tööstusettevõtted ja energiatootjad, kellel puudub ühendus maagaasitorustikuga ja kes on seni pidanud kasutama vedelkütuseid. Maagaas on puhas ja keskkonnasäästlik kütus, selle kasutamine on tehnoloogiliselt mugav ning see on samas hinnaklassis teiste kütustega.

JetGas töötab BOO (build, own and operate) põhimõttel, mis tähendab, et me paigaldame kliendi juurde LNG vastuvõtmiseks, hoiustamiseks ja taasgaasistamiseks vajaliku seadmestiku, käitame seda ning müüme kliendile maagaasi selle primaarenergia sisalduse järgi.

Lisaks energiasektorile pakume veeldatud maagaasi ka teistes valdkondades, nagu maismaa- ja meretransport, keemiatööstus või biogaasi tootmine. JetGas on valmis organiseerima LNG-tarned, paigaldama LNG-seadmed ning üles ehitama kliendi vajadustele täpselt sobiva täislahenduse. Võtke meiega ühendust ja selgitame koos välja, kas veeldatud maagaas võiks sobida ka teie ettevõttele.  

Referentsid

  Kuressaare LNG jaam käivitati 2014. aasta juunis.        

 

 

 

   

 

 

  Kuressaare

 

 DSC 0292

Paides pandi LNG seadmed paika 2015. aasta aprillis.
 20160404 160828

 

 

 

JetGasPaideLNG

 

 Mäos alustas LNG jaam tööd 2015. aasta mais. 
 DSC 0247  LNGSakret

 

 2015. aasta septembris alustas tööd LNG seade Võru linnas 
 V6ruLNGjaam DSC 0170 

 

 Tapal käivitati LNG seade 2016. aasta veebruaris 
 20160408 082411 20160408 074249