flag etflag enflag lvflag lt

Biometaani tootmine

Biogaas on gaasiline kütus, mida toodetakse anaeroobse kääritamise meetodil sõnnikust, puhastusseadmete mudast või rohtsest biomassist. Biogaasi tekib ka prügilates orgaanilise aine lagunemisel bakterite toimel. Tavapäraselt on biogaas on metaanist (50-70%), süsinikdioksiidist (30-40%) ning vähemal määral muudest gaasidest (N2, O2, H2S) koosnev segugaas. Biogaasi puhastamisel süsinikdioksiidist ning väävliühenditest saadakse kõrge metaanisisaldusega tavapärase maagaasiga võrreldavate omadustega gaas, mida nimetatakse biometaaniks (biomethane - BM).

Kõrge puhtusastmega biometaani saab kasutada täpselt samal moel ja samadel kasutusaladel, kui maagaasigi. Üheks soodustatuimaks biometaani kasutusalaks on autotransport, kus biometaani kasutatakse kas komprimeerituna või siis veeldatuna veeldatud biometaaniks (liquefied biomethane - LBM). Selleks, et parandada biometaani tarnekindlust ning aidata tal kütuseturule siseneda, segatakse tihti veeldatud biometaan ja LNG omavahel ning turustatakse veeldatud biogaasi (liquefied biogas – LBG) nime all. LBG sisaldab tavaliselt kuni 20% taastuvatest allikatest pärit biometaani ning ülejäänud osas tavapärast maagaasi.

flag etflag enflag lvflag lt

Oluline

  • Platts'i andmetel on 2016. aasta alguseks LNG hinnad Põhja-Euroopas +

    langenud tasemele 3,8 - 4,8 USD/MMbtu. See vastab ligikaudu tasemele 12 - 13 EUR/MWh.
  • Mitmete juhtivate energiaanalüütikute hinnangul on LNG „õiglaseks tulevikuhinnaks“ +

    ligikaudu 60% diislikütuse hinnast energiaühiku kohta.
  • Hoolimata naftatoodete hinnalangusest, suudab LNG edukalt konkureerida nii masuudi kui kodumaise põlevkiviõliga. +

    Kui arvestada ka põlevkiviõli kasutamisega kaasnevate märksa kõrgemate keskkonnatasude ja remondikuludega, on maagaasi ülekaal ilmne.
  • 1