flag etflag enflag lvflag lt

Energiatootmine

LNG traditsiooniline kasutusviis on olnud taasgaasistamine ning saadud maagaasi võrgu kaudu lõppklientidele toimetamine. Väikesemahuline LNG väärtusahel loob võimaluse hakata maagaasi kasutama ka tarbijatel, kelleni maagaasivõrk ei ulatu.

lng-kasutamine-140102
LNG jaam.
© 2013, Chart Industries, Inc.

Eesti oludes on sellisteks tarbijateks kõikvõimalikud energiamuundamise seadmed, mis toodavad soojus- ja elektrienergiat läheduses paikneva tööstuse või hoonete tarbeks. LNG vastuvõtmiseks ja taasgaasistamiseks paigutatakse tarbijate juurde LNG-hoiumahutist ja aurustitest koosnev LNG-jaam, mida varustatakse autotsisternide abil. Nagu lisatud tabelist nähtub, on LNG teiste vedelkütustega võrreldes küll kõige väiksema erikaaluga, kuid seevastu kõige suurema energiasisaldusega massiühiku kohta. See asjaolu teeb LNG veokulud konkurentsivõimeliseks teiste vedelkütuste vedudega.

LNG-st taasgaasistatava maagaasi kasutuselevõtu tulemusena alanevad tarbija soojusenergia tootmiskulud, vähenevad keskkonnaheitmed ning paranevad seadmete kasutegurid. Maagaasiga töötavad katelseadmed on täielikult automatiseeritavad ning nõuavad vedelkütuste kasutamisega võrreldes märksa vähem hooldus- ja remondikulusid.

  Tihedus kg/m3 Alumine kütteväärtus MWh/t 
Raske kütteõli 1000 11,28
Põlevkiviõli 920 11,25
Kerge kütteõli (diislikütus) 840 11,74
Butaan 575 12,7
Propaan 510 12,88
LNG 421 13,3

Vaata lisa STI tööst

Kui palju energiat saadakse 1 m3 metaani täielikul põletamisel?
Arvestades gaaside molaarruumala, vastab 1 m3 metaani 22,4 mol/l ∙ 1000 l = 2,24 ∙ 104 moolile.
Kui ühe mooli metaani kohta eraldub 810 kJ energiat, siis 2,24 ∙ 104 mooli metaani täielikul põletamisel saadakse 2,24 ∙ 104 mol ∙ 810 kJ/mol = 1,81 ∙ 104 = 188,24 MJ ehk 52,29 kWh energiat.

flag etflag enflag lvflag lt

Oluline

  • Platts'i andmetel on 2016. aasta alguseks LNG hinnad Põhja-Euroopas +

    langenud tasemele 3,8 - 4,8 USD/MMbtu. See vastab ligikaudu tasemele 12 - 13 EUR/MWh.
  • Mitmete juhtivate energiaanalüütikute hinnangul on LNG „õiglaseks tulevikuhinnaks“ +

    ligikaudu 60% diislikütuse hinnast energiaühiku kohta.
  • Hoolimata naftatoodete hinnalangusest, suudab LNG edukalt konkureerida nii masuudi kui kodumaise põlevkiviõliga. +

    Kui arvestada ka põlevkiviõli kasutamisega kaasnevate märksa kõrgemate keskkonnatasude ja remondikuludega, on maagaasi ülekaal ilmne.
  • 1