flag etflag enflag lvflag lt

Maismaatransport

Peale statsionaarsete seadmete võivad LNG-d kasutada ka transpordivahend, olgu need siis autod, bussid, traktorid, vedurid või laevad. Vedelkütuste asendamine LNG-st saadava maagaasiga vähendab märgatavalt sõidukite kütusekulusid ning alandab drastiliselt heitgaaside ohtlikkust.

lng-kasutamine-140102-1Kasutades maagaasi automootoris alaneb CO2 võrreldes diislikütuse kasutamisega.

Ratassõidukite tankimiseks rajatakse LNG-tankla, mis koosneb termosifooniga LNG-mahutist, kõrgsurvekompressorist, CNG-salvestitest ning LNG- ja CNG-tankmisagregaadist. CNG-d eelistavad tavaliselt väikesõidukid ning kohalikud bussid ja lühimaaveokid.

lng-kasutamine-140102-2
LNG/CNG tankla.
© 2013, Chart Industries, Inc.

Balloonitäie CNG-ga saab auto või buss sõita sadu kilomeetreid ning ka CNG-tankimisjaamade võrgustik areneb jõudsalt edasi. CNG-sõiduk on tänapäeval pea kõigi autotootjate mudelivalikus (vaadake mudeleid ja marke ). CNG-sõiduk on küll mõnevõrra kallim kui võrreldavad sama margi bensiini- või diiselmootoriga mudelid, kuid CNG üle kahe korra madalam kütusehind kompenseerib selle vahe maagaasisõiduki omanikule üsna pea.

lng-kasutamine-140102-3

  Hind* €/l Tihedus kg/m3 Energiasisaldus Qnet kWh/kg Energia hind (€/MWh) Läbisõit** (km/10€)
Bensiin 1,269 730 12,33 141 100
Diislikütus 1,334 840 12,61 126 112
Autogaas (LPG) 0,739 542 12,78 107 132
Surugaas (CNG) 0,779 (€/kg) 0,72 (kg/Nm3) 9,4 (kWh/Nm3) 60 235

*Hinnad koos kõigi maksudega 31.12.2013 seisuga Tallinna jaetanklates
**Arvestuslik läbisõit 10€ eest sama võimsusega autodega, mille bensiinikulu oleks 7,9 l/100km

Üks kuupmeeter 10-baarise rõhuga CNG-d sisaldab vaid murdosa sellest energiast, mis on ühes kuupmeetris 200-baarise rõhuga CNG-s. Kuna üks kilogramm CNG-d sisaldab alati sama koguse energiat, olgu tema maht siis 500 või 60 liitrit 200-baarise rõhu juures, mõõdetakse tanklates CNG-d massiühikutes (kilogramm), mitte mahuühikutes (liiter) nagu bensiini, diislikütust või autogaasi.

lng-kasutamine-140102-4
LNG veoki kütusemahuti.
© 2013, Chart Industries, Inc.

Suuremate masinate ning pikemaid distantse läbivate veokite puhul võetakse järjest enam kasutusele LNG-seadmed. See tähendab, et diislikütuse paakide kõrvale või asemele paigaldatakse LNG-mahuti ning mootori toitesüsteem seadistatakse ümber metaankütuse kasutamiseks.

LNG veokid on kasutusel nii Volvol, Ivecol, Scanial kui Mercedes-Benzil. Samuti testib Caterpillar LNG-d oma võimsatel karjäärikalluritel.

flag etflag enflag lvflag lt

Oluline

  • Platts'i andmetel on 2016. aasta alguseks LNG hinnad Põhja-Euroopas +

    langenud tasemele 3,8 - 4,8 USD/MMbtu. See vastab ligikaudu tasemele 12 - 13 EUR/MWh.
  • Mitmete juhtivate energiaanalüütikute hinnangul on LNG „õiglaseks tulevikuhinnaks“ +

    ligikaudu 60% diislikütuse hinnast energiaühiku kohta.
  • Hoolimata naftatoodete hinnalangusest, suudab LNG edukalt konkureerida nii masuudi kui kodumaise põlevkiviõliga. +

    Kui arvestada ka põlevkiviõli kasutamisega kaasnevate märksa kõrgemate keskkonnatasude ja remondikuludega, on maagaasi ülekaal ilmne.
  • 1