flag etflag enflag lvflag lt

Meretransport

Suhteliselt uue, kuid kiiresti areneva trendina juurdub LNG ka laevakütusena. Laevanduses aasta-aastalt karmistuvad keskkonnanormid sunnivad laevu investeerima kas uute, puhaste kütuste kasutuselevõttu või heitmeid vähendavatesse puhastusseadmetesse. LNG-seadmete ning gaasimootoritega laevade soetamine tähendab laevaomanikele küll suuremat alginvesteeringut, kuid võrreldes muude lahendustega vastab see kõige paremini uutele keskkonnanõuetele ja on kulutõhusam kui näiteks merediislikütuse (MDO – marine diesel oil) kasutamine.

  Mõju keskkonnale võrrelduna traditsioonilise HFO kasutamisega
Alternatiiv SOx NOx PM CO2
LNG ++ ++ ++ +
MDO + - - -
HFO + skraber + -- + -
  Mõju laeva majandamisele võrrelduna traditsioonilise HFO kasutamisega
Alternatiiv Kaubaruumi maht Investeering Opereerimiskulud
LNG piiratud väga kõrge madalad
MDO pole piiratud madalad väga kõrged
HFO + skraber mõnevõrra piiratud kõrge mõõdukad*

++ väga hea, +soodne, -ebasoodne, --halb
HFO – raske kütteõli (heavy fuel oil), skraber – suitsugaaside puhastusseade, SOx – vääveloksiidid, NOx – lämmastiku oksiidid, PM – peenosakesed, CO2 - süsihappegaas
* Kütusekulud jäävad muutumatuks, võib oodata mõneprotsendilist suurenemist. Skraber`i käidukulude ja jääkainete käitlemise kulude suurus pole veel lõpuni selge, kuid ilmselt suurendab opereerimiskulusid.

Laevade LNG-ga tankimine (punkerdamine) on võimalik nii autodelt (truck to ship), LNG-punkerlaevadelt (ship to ship) või kaldal asetsevatest LNG-mahutitest (shore to ship). LNG punkerdamisviisi valik sõltub punkerdatavatest kogustest, nõutavast punkerdamiskiirusest ning kohapealsest LNG tarneahela ülesehitusest. Tihtipeale rajatakse punkerdamise tarneahel dubleerituna selleks, et ühe lüli tööst väljalangemine ei seaks ohtu laeva kütusega varustatust. Suure tõenäosusega on aastaks 2020 kõigisse Läänemere-äärsetesse suurematesse sadamatesse rajatud LNG-ga punkerdamise taristu. Kõige kiiremini rajatakse see ilmselt reisiparvlaevaliikluse sadamatesse.

lng-kasutamine-140102-5
LNG-ga sõitev parvlaev MF Boknafjord Norras.
© Fiskerstrand BLRT

lng-kasutamine-140102-6
LNG punkerlaev Seagas Stockholmi sadamas
punkerdamas LNG-ga reisiparvlaeva
Viking Grace.
© AGA

flag etflag enflag lvflag lt

Oluline

  • Platts'i andmetel on 2016. aasta alguseks LNG hinnad Põhja-Euroopas +

    langenud tasemele 3,8 - 4,8 USD/MMbtu. See vastab ligikaudu tasemele 12 - 13 EUR/MWh.
  • Mitmete juhtivate energiaanalüütikute hinnangul on LNG „õiglaseks tulevikuhinnaks“ +

    ligikaudu 60% diislikütuse hinnast energiaühiku kohta.
  • Hoolimata naftatoodete hinnalangusest, suudab LNG edukalt konkureerida nii masuudi kui kodumaise põlevkiviõliga. +

    Kui arvestada ka põlevkiviõli kasutamisega kaasnevate märksa kõrgemate keskkonnatasude ja remondikuludega, on maagaasi ülekaal ilmne.
  • 1