flag etflag enflag lvflag lt

LNG

veeldatud-maagaas-140102Veeldatud maagaasi puhul kasutatakse tavaliselt ingliskeelset lühendit LNG (liquefied natural gas). Maagaas veeldub ehk läheb gaasilisest olekust vedelasse olekusse üle, kui teda külmutada alla aurustumistemperatuuri (ligikaudu −160 °C). LNG ruumala on umbes 600 korda väiksem kui gaasilises olekus (ja atmosfäärirõhul) oleval maagaasil. Väiksema ruumala võtnud LNG-d on gaasilisest maagaasist märksa hõlpsam nii hoiustada kui ka transportida.

Rahvusvahelise LNG-kaubanduse alguseks peetakse 1964. aastat, kui Mehhiko lahe kaldalt Louisianast eksporditi Suurbritanniasse esimesed seitse proovipartiid 5000 m3 mahutava LNG-tankeriga. See aitas tõestada, et LNG mereveod pikkade vahemaade taha on tehniliselt ja Louisianast eksporditi Suurbritanniasse esimesed seitse proovipartiid 5000 m3 majanduslikult teostatavad, ning pani aluse esimese veeldamistehase rajamisele Alžeeria rannikule. Praegu eksporditakse veeldatud maagaasi 20 riigist ning rahvusvahelise kaubanduse kogumahtu hinnatakse 300 miljonile LNG-tonnile aastas, mis on pisut üle 10% kogu maailma maagaasiturust.

Suurim LNG eksportija on Katar, ligikaudu veerandiga koguekspordist, talle järgnevad Malaisia, Indoneesia, Alžeeria jt. Maailma suurimateks LNG importijateks on viimastel aastatel Aasia riigid: Jaapan, Lõuna-Korea ja Hiina. Euroopa suurim LNG tootjamaa on Norra ning suurimad importijad Suurbritannia, Prantsusmaa ja Hispaania. Pärast tuumajaamade töö lõpetamist ning kildagaasirevolutsiooni USA-s ja Austraalias on LNG kaubandus kogu maailmas jõudsalt kasvamas. Rajatakse uusi maagaasi veeldamistehaseid, LNG eksport- ja importterminale ning ehitatakse järjest suuremaid LNG-d vedavaid laevu. Aastateks 2014–2015 ennustatakse, et uued tööle hakkavad veeldamistehased suurendavad tervelt 5% võrra LNG-kaubanduse mahtu ning alandavad 10% võrra LNG hindu.

LNG-d ei tohi segamini ajada kõlalt sarnase lühendiga LPG (liquefied petroleum gas). LPG tähistab naftatöötlemise käigus saadavate gaaside (propaan, butaan, isobutaan jt) segusid. Eestis nimetatakse LPG-d tihti autogaasiks või ka balloonigaasiks. Kuigi nii LNG-l kui LPG-l on teatud sarnasusi, on nad samas siiski sedavõrd erinevad tooted, et vajavad täielikult erinevaid seadmeid ja erinevat käitlemist.

flag etflag enflag lvflag lt

Oluline

  • Rahvusvahelise Energiaagentuuri hinnang +

    Maagaasi kasutamise mahud kasvavad maailmas 2035. aastaks vähemalt poole võrra kuna maagaas on ainuke kütus, mis on üheaegselt nii laialt kättesaadav, taskukohase hinnaga kui ka madala keskkonnamõjuga.
  • Rahvusvahelise Gaasiliidu arvamus +

    Maagaasisektor liigub üha enam väikesemahulise LNG suunas, sest see võimaldab maagaasil siseneda täiesti uutesse valdkondadesse nagu näiteks meretransport.
  • LNG võidab üha enam kliente ka Läänemere ääres. +

    Läänemere esimene LNG terminal alustas tööd Rootsis, Nynashamni sadamas 2011. aastal. 2015. aastal alustas tööd Leedu Klaipeda ujuvterminal. 2016. aastal saab valmis Świnoujście terminal Poolas. Soome esimene LNG terminal käivitub 2016. aastal Poris, järge on ootamas terminalid Raumas, Tornios ja Haminas. Ka Eestis kavandatakse LNG terminalide rajamist aga need ei valmi ilmselt enne 2020. aastat.
  • 1