flag etflag enflag lvflag lt

LNG väärtusahel

Traditsiooniline LNG väärtusahel algab maagaasi ammutamisest, maagaasi veeldamisest ehk LNG tootmisest ja LNG hoiustamisest veeldatud maagaasi eksportiva riigi eksportterminalis. Seejärel lastitakse LNG laevale, mis toimetab LNG üle ookeani. LNG-d importiva riigi sihtsadamasse jõudes lossitakse LNG importterminali mahutitesse, taasgaasistatakse ning saadetakse maagaasivõrgu kaudu klientideni. Selliselt transporditavad LNG-kogused ulatuvad sadade tuhandete ja miljonite tonnideni aastas.

vaartusahel-140102-1

Tehnoloogia areng ning LNG odavnemine on andnud tõuke väikesemahulise LNG väärtusahela tekkeks. See on sisuliselt LNG jaotuskanal LNG importimise terminalist kuni väiketarbijateni, kus LNG taasgaasistatakse alles lõpptarbija vahetus läheduses. Väikeste LNG-mahtude jaotamine on paindlik ja nõuab märksa väiksemaid transpordivahendeid ja seadmeid. Transpordivahenditena kasutatakse väiksemaid LNG-laevu või pargaseid, auto- või raudteetsisterne. LNG-hoiumahutitena kasutatakse enamasti metallkestaga „sigareid“ ning LNG-aurustitena välisõhuaurusteid.

vaartusahel-140102-2

flag etflag enflag lvflag lt

Oluline

  • Rahvusvahelise Energiaagentuuri hinnang +

    Maagaasi kasutamise mahud kasvavad maailmas 2035. aastaks vähemalt poole võrra kuna maagaas on ainuke kütus, mis on üheaegselt nii laialt kättesaadav, taskukohase hinnaga kui ka madala keskkonnamõjuga.
  • Rahvusvahelise Gaasiliidu arvamus +

    Maagaasisektor liigub üha enam väikesemahulise LNG suunas, sest see võimaldab maagaasil siseneda täiesti uutesse valdkondadesse nagu näiteks meretransport.
  • LNG võidab üha enam kliente ka Läänemere ääres. +

    Läänemere esimene LNG terminal alustas tööd Rootsis, Nynashamni sadamas 2011. aastal. 2015. aastal alustas tööd Leedu Klaipeda ujuvterminal. 2016. aastal saab valmis Świnoujście terminal Poolas. Soome esimene LNG terminal käivitub 2016. aastal Poris, järge on ootamas terminalid Raumas, Tornios ja Haminas. Ka Eestis kavandatakse LNG terminalide rajamist aga need ei valmi ilmselt enne 2020. aastat.
  • 1