flag etflag enflag lvflag lt

LNG aurustamine

Selleks et LNG-d saaks tarbida, tuleb ta viia vedelast olekust tagasi gaasilisse (taasgaasistada). Selleks kasutatakse LNG-aurusteid, kus LNG-d soojendatakse kuni aurustumistemperatuurini. Väiksemad LNG-kogused aurustatakse tavapäraselt välisõhuaurustitega, kus LNG juhitakse torustikku, mille välisseina pindala on maksimaalse soojusvahetuse saavutamiseks varustatud lamellidega.

lng-aurustamine-140102
LNG välisõhuaurustid.
©2013, Chart Industries, Inc.

Suuremate LNG-mahtude taasgaasistamiseks kasutatakse sukeldatavaid põletusaurusteid (submerged combustion vaporiser – SCV) või soojusvaheteid, kus soojusagendiks on näiteks merevesi (open rack vaporiser – ORV). Saadud maagaasi rõhk langetatakse (või tõstetakse) gaasitorustiku jaoks sobilikule kõrgusele ning seejärel suunatakse gaas tarbijale.

flag etflag enflag lvflag lt

Oluline

  • Rahvusvahelise Energiaagentuuri hinnang +

    Maagaasi kasutamise mahud kasvavad maailmas 2035. aastaks vähemalt poole võrra kuna maagaas on ainuke kütus, mis on üheaegselt nii laialt kättesaadav, taskukohase hinnaga kui ka madala keskkonnamõjuga.
  • Rahvusvahelise Gaasiliidu arvamus +

    Maagaasisektor liigub üha enam väikesemahulise LNG suunas, sest see võimaldab maagaasil siseneda täiesti uutesse valdkondadesse nagu näiteks meretransport.
  • LNG võidab üha enam kliente ka Läänemere ääres. +

    Läänemere esimene LNG terminal alustas tööd Rootsis, Nynashamni sadamas 2011. aastal. 2015. aastal alustas tööd Leedu Klaipeda ujuvterminal. 2016. aastal saab valmis Świnoujście terminal Poolas. Soome esimene LNG terminal käivitub 2016. aastal Poris, järge on ootamas terminalid Raumas, Tornios ja Haminas. Ka Eestis kavandatakse LNG terminalide rajamist aga need ei valmi ilmselt enne 2020. aastat.
  • 1