LNG aurustamine

Selleks et LNG-d saaks tarbida, tuleb ta viia vedelast olekust tagasi gaasilisse (taasgaasistada). Selleks kasutatakse LNG-aurusteid, kus LNG-d soojendatakse kuni aurustumistemperatuurini. Väiksemad LNG-kogused aurustatakse tavapäraselt välisõhuaurustitega, kus LNG juhitakse torustikku, mille välisseina pindala on maksimaalse soojusvahetuse saavutamiseks varustatud lamellidega.

lng-aurustamine-140102
LNG välisõhuaurustid.
©2013, Chart Industries, Inc.

Suuremate LNG-mahtude taasgaasistamiseks kasutatakse sukeldatavaid põletusaurusteid (submerged combustion vaporiser – SCV) või soojusvaheteid, kus soojusagendiks on näiteks merevesi (open rack vaporiser – ORV). Saadud maagaasi rõhk langetatakse (või tõstetakse) gaasitorustiku jaoks sobilikule kõrgusele ning seejärel suunatakse gaas tarbijale.