flag etflag enflag lvflag lt

LNG hoiustamine

LNG hoiustamiseks ja vaheladustamiseks kasutatakse spetsiaalseid krüogeenseid hoiumahuteid, mis koosnevad tavapäraselt kahest teineteise sees asuvast mahutist. Sisemine (esmane) LNG-hoiumahuti valmistatakse suure niklisisaldusega terasesulamist, mis talub LNG ülimadalaid temperatuure ega muutu rabedaks. Välimise (teisese) hoiumahuti ülesanne on kaitsta sisemist mahutit vigastuste eest ning vältida LNG lekkeid, juhuks kui sisemine mahuti peaks mingil põhjusel siiski purunema. Välimine mahuti valmistatakse kas eelpingestatud betoonist või terasest. Tavaliselt valmistatakse suuremate LNG hoiustamismahtude puhul betoonist väline mahuti, mis suurtes importterminalides võib ulatuda sadade tuhandete kuupmeetriteni. Väiksemates nn satelliitterminalides, kus käideldakse märksa väiksemaid LNG-mahte, kasutatakse enamasti metallist väliskestaga LNG-hoiumahuteid, mis võivad olla nii horisontaalse kui ka vertikaalse paigutusega.

lng-hoiustamine-140102
LNG hoiumahutid.
©2013, Chart Industries, Inc.

Selleks et vältida LNG ülessoojenemist väliskeskkonna temperatuuri mõjul ning sellega kaasnevat iseeneslikku aurustumist (boil-off gas – BOG), isoleeritakse kahe mahuti vaheline ruum väga halva soojusjuhtivusega isolatsioonimaterjalidega. Terasest mahutite puhul kasutatakse isolatsioonimaterjalina tihti perliiti ning mahutitevahelisse ruumi tekitatakse lisaks veel vaakum. Sõltuvalt ümbritseva keskkonna temperatuuridest, kasutatava LNG-mahuti tüübist ning soojusisolatsiooni kvaliteedist võib LNG iseenesliku aurustumise määra alandada kuni 0,1%-ni mahutis hoitava LNG mahust päevas. Metallist kestaga LNG-mahutite puhul peetakse 0,2%-list aurustumise määra väga heaks tulemuseks. Iseeneslikult aurustunud LNG kas tarbitakse (maagaasina) või kogutakse kokku, veeldatakse uuesti ning suunatakse LNG-mahutisse tagasi.

flag etflag enflag lvflag lt

Oluline

  • Rahvusvahelise Energiaagentuuri hinnang +

    Maagaasi kasutamise mahud kasvavad maailmas 2035. aastaks vähemalt poole võrra kuna maagaas on ainuke kütus, mis on üheaegselt nii laialt kättesaadav, taskukohase hinnaga kui ka madala keskkonnamõjuga.
  • Rahvusvahelise Gaasiliidu arvamus +

    Maagaasisektor liigub üha enam väikesemahulise LNG suunas, sest see võimaldab maagaasil siseneda täiesti uutesse valdkondadesse nagu näiteks meretransport.
  • LNG võidab üha enam kliente ka Läänemere ääres. +

    Läänemere esimene LNG terminal alustas tööd Rootsis, Nynashamni sadamas 2011. aastal. 2015. aastal alustas tööd Leedu Klaipeda ujuvterminal. 2016. aastal saab valmis Świnoujście terminal Poolas. Soome esimene LNG terminal käivitub 2016. aastal Poris, järge on ootamas terminalid Raumas, Tornios ja Haminas. Ka Eestis kavandatakse LNG terminalide rajamist aga need ei valmi ilmselt enne 2020. aastat.
  • 1