flag etflag enflag lvflag lt

LNG tootmine

Enne maagaasi veeldamist eemaldatakse sellest kõik sellised komponendid, mis võivad veeldamisseadmeid korrodeerida või ummistusi tekitada. Seetõttu võib LNG-d pidada veelgi puhtamaks, kui seda on tavapärane maagaas. Puhastatud maagaasi temperatuur alandatakse soojuspumpadega alla −162 °C ning saadud vedelas olekus maagaas juhitakse LNG-hoiumahutisse.

LNG koosneb põhiosas metaanist, millele lisandub väikestes kogustes etaani, propaani, butaani ja lämmastikku. Võrdlevas tabelis on toodud tüüpilised maagaasi ja LNG koostised komponentide kaupa.

  Maagaas LNG
Metaan (CH4) 88,860% 91,1%
Etaan (C2H6) 4,240% 4,3%
Propaan (C3H8) 1,140% 3,0%
Butaan (C4H10) 0,424% 1,4%
Pentaan (C5H12) 0,126% 0
Heksaan (C6H14) 0,081% 0
Heptaan (C7H16) 0,024% 0
Oktaan (C8H18) 0,003% 0
Lämmastik (N2) 4,006% 0,2%
Süsihappegaas (CO2) 1,096% 0

Vaata klippi LNG tootmisest

flag etflag enflag lvflag lt

Oluline

  • Rahvusvahelise Energiaagentuuri hinnang +

    Maagaasi kasutamise mahud kasvavad maailmas 2035. aastaks vähemalt poole võrra kuna maagaas on ainuke kütus, mis on üheaegselt nii laialt kättesaadav, taskukohase hinnaga kui ka madala keskkonnamõjuga.
  • Rahvusvahelise Gaasiliidu arvamus +

    Maagaasisektor liigub üha enam väikesemahulise LNG suunas, sest see võimaldab maagaasil siseneda täiesti uutesse valdkondadesse nagu näiteks meretransport.
  • LNG võidab üha enam kliente ka Läänemere ääres. +

    Läänemere esimene LNG terminal alustas tööd Rootsis, Nynashamni sadamas 2011. aastal. 2015. aastal alustas tööd Leedu Klaipeda ujuvterminal. 2016. aastal saab valmis Świnoujście terminal Poolas. Soome esimene LNG terminal käivitub 2016. aastal Poris, järge on ootamas terminalid Raumas, Tornios ja Haminas. Ka Eestis kavandatakse LNG terminalide rajamist aga need ei valmi ilmselt enne 2020. aastat.
  • 1