LNG tootmine

Enne maagaasi veeldamist eemaldatakse sellest kõik sellised komponendid, mis võivad veeldamisseadmeid korrodeerida või ummistusi tekitada. Seetõttu võib LNG-d pidada veelgi puhtamaks, kui seda on tavapärane maagaas. Puhastatud maagaasi temperatuur alandatakse soojuspumpadega alla −162 °C ning saadud vedelas olekus maagaas juhitakse LNG-hoiumahutisse.

LNG koosneb põhiosas metaanist, millele lisandub väikestes kogustes etaani, propaani, butaani ja lämmastikku. Võrdlevas tabelis on toodud tüüpilised maagaasi ja LNG koostised komponentide kaupa.

  Maagaas LNG
Metaan (CH4) 88,860% 91,1%
Etaan (C2H6) 4,240% 4,3%
Propaan (C3H8) 1,140% 3,0%
Butaan (C4H10) 0,424% 1,4%
Pentaan (C5H12) 0,126% 0
Heksaan (C6H14) 0,081% 0
Heptaan (C7H16) 0,024% 0
Oktaan (C8H18) 0,003% 0
Lämmastik (N2) 4,006% 0,2%
Süsihappegaas (CO2) 1,096% 0

Vaata klippi LNG tootmisest