flag etflag enflag lvflag lt

LNG transport

lng-transport-140102-1
LNG kandja Coral Methane
(ca 7000 m3LNG)

LNG merevedudeks kasutatakse spetsiaalsete krüogeensete mahutitega varustatud LNG-laevu. Suurimad tänapäeval kasutuses olevad LNG-laevad on Katari riiklikele gaasikompaniidele kuuluvad Q-max tüüpi laevad, mis mahutavad kuni 266 000 m3 laevad on märksa väiksemad ja nendel veetavad LNG-mahud ulatuvad kuni 15 000 kuupmeetrini.

Kõige väiksemate LNG-laevade mahutavus ulatub vaid mõnesaja kuupmeetrini. Selliseid laevu kasutatakse punkerduslaevadena, see tähendab, et nende ülesanne on punkerdada (kütusega tankida) laevu, mis kasutavad LNG-d kütusena.

JetGasLNGhaagis
JetGasi LNG poolhaagis (52,5 m3).

Maismaal veetakse LNG-d raudtee- või autotsisternidega. LNG maanteeveod vastavad ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppele (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road – ADR), mis võeti vastu juba 1957. aastal ja millega Eesti ühines 1996. aastal.

flag etflag enflag lvflag lt

Oluline

  • Rahvusvahelise Energiaagentuuri hinnang +

    Maagaasi kasutamise mahud kasvavad maailmas 2035. aastaks vähemalt poole võrra kuna maagaas on ainuke kütus, mis on üheaegselt nii laialt kättesaadav, taskukohase hinnaga kui ka madala keskkonnamõjuga.
  • Rahvusvahelise Gaasiliidu arvamus +

    Maagaasisektor liigub üha enam väikesemahulise LNG suunas, sest see võimaldab maagaasil siseneda täiesti uutesse valdkondadesse nagu näiteks meretransport.
  • LNG võidab üha enam kliente ka Läänemere ääres. +

    Läänemere esimene LNG terminal alustas tööd Rootsis, Nynashamni sadamas 2011. aastal. 2015. aastal alustas tööd Leedu Klaipeda ujuvterminal. 2016. aastal saab valmis Świnoujście terminal Poolas. Soome esimene LNG terminal käivitub 2016. aastal Poris, järge on ootamas terminalid Raumas, Tornios ja Haminas. Ka Eestis kavandatakse LNG terminalide rajamist aga need ei valmi ilmselt enne 2020. aastat.
  • 1