LNG transport

lng-transport-140102-1
LNG kandja Coral Methane
(ca 7000 m3LNG)

LNG merevedudeks kasutatakse spetsiaalsete krüogeensete mahutitega varustatud LNG-laevu. Suurimad tänapäeval kasutuses olevad LNG-laevad on Katari riiklikele gaasikompaniidele kuuluvad Q-max tüüpi laevad, mis mahutavad kuni 266 000 m3 laevad on märksa väiksemad ja nendel veetavad LNG-mahud ulatuvad kuni 15 000 kuupmeetrini.

Kõige väiksemate LNG-laevade mahutavus ulatub vaid mõnesaja kuupmeetrini. Selliseid laevu kasutatakse punkerduslaevadena, see tähendab, et nende ülesanne on punkerdada (kütusega tankida) laevu, mis kasutavad LNG-d kütusena.

JetGasLNGhaagis
JetGasi LNG poolhaagis (52,5 m3).

Maismaal veetakse LNG-d raudtee- või autotsisternidega. LNG maanteeveod vastavad ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppele (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road – ADR), mis võeti vastu juba 1957. aastal ja millega Eesti ühines 1996. aastal.