LNG väärtusahel

Traditsiooniline LNG väärtusahel algab maagaasi ammutamisest, maagaasi veeldamisest ehk LNG tootmisest ja LNG hoiustamisest veeldatud maagaasi eksportiva riigi eksportterminalis. Seejärel lastitakse LNG laevale, mis toimetab LNG üle ookeani. LNG-d importiva riigi sihtsadamasse jõudes lossitakse LNG importterminali mahutitesse, taasgaasistatakse ning saadetakse maagaasivõrgu kaudu klientideni. Selliselt transporditavad LNG-kogused ulatuvad sadade tuhandete ja miljonite tonnideni aastas.

vaartusahel-140102-1

Tehnoloogia areng ning LNG odavnemine on andnud tõuke väikesemahulise LNG väärtusahela tekkeks. See on sisuliselt LNG jaotuskanal LNG importimise terminalist kuni väiketarbijateni, kus LNG taasgaasistatakse alles lõpptarbija vahetus läheduses. Väikeste LNG-mahtude jaotamine on paindlik ja nõuab märksa väiksemaid transpordivahendeid ja seadmeid. Transpordivahenditena kasutatakse väiksemaid LNG-laevu või pargaseid, auto- või raudteetsisterne. LNG-hoiumahutitena kasutatakse enamasti metallkestaga „sigareid“ ning LNG-aurustitena välisõhuaurusteid.

vaartusahel-140102-2