LNG ja teised gaaskütused

Nii nagu veeldatud maagaas, baseerub ka surumaagaas (compressed natural gas – CNG) metaanil. LNG ja CNG erinevused seisnevad metaani hoiustamise tehnoloogilistes lahendustes.

  Maagaas CNG LNG
Kirjeldus Rõhk 1-80 bar
Temp. 5-15 °C
Energiatihedus 1 v/v*
Rõhk 200-300 bar
Temp. -30-50 °C
Energiatihedus 200-300 v/v
Rõhk 1 bar
Temp. -162 °C
Energiatihedus 600 v/v
Eelised Vajab minimaalset töötlemist ja rõhu tõstmist. Energiatihedus kõrgem, kui maagaasil.
CNG mahutid on odavamad, kui LNG-l.
Puudub vajadus krüogeense veeldamise seadmeteks.
Kõige kõrgem energiasisaldus.
Paindlik transport, mis ei sõltu maagaasi torujuhtmetest.
Puudused Madal energiatihedus.
Suurte vahemaade või suurte mahtude transport on kallis.
Tehnoloogiad on vähearenenud.
Kõrgete rõhkude saavutamine seotud suurte kuludega.
Kõrged kulud veeldamisel ja taasgaasistamisel.
BOG kaod LNG hoidmisel.

* v/v – hoiustatava gaasi mahu ja hoiumahuti mahu suhe

Metaanil baseeruvad ka biometaan (biomethane – BM) ning sellest kas veeldades või kokkusurudes saadud bioLNG või bioCNG. Nii nagu nimigi ütleb, seisneb biometaani- ja maagaasiproduktide peamine erinevus metaani saamise viisis: kui maagaas on fossiilset pärituolu, siis biometaani saadakse taastuvatest allikatest.

LNG-d ei tohi segamini ajada kõlalt sarnase lühendiga LPG (liquefied petroleum gas). LPG tähistab naftatöötlemise käigus saadavate gaaside (propaan, butaan, isobutaan jt) segusid. Eestis nimetatakse LPG-d tihti autogaasiks või ka balloonigaasiks. Kuigi nii LNG-l kui LPG-l on teatud sarnasusi, on nad samas siiski sedavõrd erinevad tooted, et vajavad täielikult erinevaid seadmeid ja erinevat käitlemist.