flag etflag enflag lvflag lt

LNG omadused

LNG on krüogeenne (t alla −150 °C), läbipaistev, värvitu, lõhnatu, mittemürgine, mittekorrodeeriv vedelik, mis on ligikaudu poole kergem kui vesi. LNG tüüpilised füüsikalised omadused on toodud tabelis.

Parameeter Ühik Väärtus
Keemispunkt °C -160 – -162
Molekulmass   16,7 – 20,9
Tihedus kg/m3 392 – 485
Erisoojusmahtuvus kJ/kg/°C 2,2 – 3,7
Viskoossus cP 0,11 – 0,18
Soojusjuhtivus W/m°C 0,19 – 0,22
Alumine kütteväärtus MJ/kg
MWh/m3
MWh/t
48,15
5,63
13,38

Vaata LNG tutvustavaid klippe

flag etflag enflag lvflag lt

Oluline

  • Rahvusvahelise Energiaagentuuri hinnang +

    Maagaasi kasutamise mahud kasvavad maailmas 2035. aastaks vähemalt poole võrra kuna maagaas on ainuke kütus, mis on üheaegselt nii laialt kättesaadav, taskukohase hinnaga kui ka madala keskkonnamõjuga.
  • Rahvusvahelise Gaasiliidu arvamus +

    Maagaasisektor liigub üha enam väikesemahulise LNG suunas, sest see võimaldab maagaasil siseneda täiesti uutesse valdkondadesse nagu näiteks meretransport.
  • LNG võidab üha enam kliente ka Läänemere ääres. +

    Läänemere esimene LNG terminal alustas tööd Rootsis, Nynashamni sadamas 2011. aastal. 2015. aastal alustas tööd Leedu Klaipeda ujuvterminal. 2016. aastal saab valmis Świnoujście terminal Poolas. Soome esimene LNG terminal käivitub 2016. aastal Poris, järge on ootamas terminalid Raumas, Tornios ja Haminas. Ka Eestis kavandatakse LNG terminalide rajamist aga need ei valmi ilmselt enne 2020. aastat.
  • 1