LNG omadused

LNG on krüogeenne (t alla −150 °C), läbipaistev, värvitu, lõhnatu, mittemürgine, mittekorrodeeriv vedelik, mis on ligikaudu poole kergem kui vesi. LNG tüüpilised füüsikalised omadused on toodud tabelis.

Parameeter Ühik Väärtus
Keemispunkt °C -160 – -162
Molekulmass   16,7 – 20,9
Tihedus kg/m3 392 – 485
Erisoojusmahtuvus kJ/kg/°C 2,2 – 3,7
Viskoossus cP 0,11 – 0,18
Soojusjuhtivus W/m°C 0,19 – 0,22
Alumine kütteväärtus MJ/kg
MWh/m3
MWh/t
48,15
5,63
13,38

Vaata LNG tutvustavaid klippe