LNG

veeldatud-maagaas-140102Veeldatud maagaasi puhul kasutatakse tavaliselt ingliskeelset lühendit LNG (liquefied natural gas). Maagaas veeldub ehk läheb gaasilisest olekust vedelasse olekusse üle, kui teda külmutada alla aurustumistemperatuuri (ligikaudu −160 °C). LNG ruumala on umbes 600 korda väiksem kui gaasilises olekus (ja atmosfäärirõhul) oleval maagaasil. Väiksema ruumala võtnud LNG-d on gaasilisest maagaasist märksa hõlpsam nii hoiustada kui ka transportida.

Rahvusvahelise LNG-kaubanduse alguseks peetakse 1964. aastat, kui Mehhiko lahe kaldalt Louisianast eksporditi Suurbritanniasse esimesed seitse proovipartiid 5000 m3 mahutava LNG-tankeriga. See aitas tõestada, et LNG mereveod pikkade vahemaade taha on tehniliselt ja Louisianast eksporditi Suurbritanniasse esimesed seitse proovipartiid 5000 m3 majanduslikult teostatavad, ning pani aluse esimese veeldamistehase rajamisele Alžeeria rannikule. Praegu eksporditakse veeldatud maagaasi 20 riigist ning rahvusvahelise kaubanduse kogumahtu hinnatakse 300 miljonile LNG-tonnile aastas, mis on pisut üle 10% kogu maailma maagaasiturust.

Suurim LNG eksportija on Katar, ligikaudu veerandiga koguekspordist, talle järgnevad Malaisia, Indoneesia, Alžeeria jt. Maailma suurimateks LNG importijateks on viimastel aastatel Aasia riigid: Jaapan, Lõuna-Korea ja Hiina. Euroopa suurim LNG tootjamaa on Norra ning suurimad importijad Suurbritannia, Prantsusmaa ja Hispaania. Pärast tuumajaamade töö lõpetamist ning kildagaasirevolutsiooni USA-s ja Austraalias on LNG kaubandus kogu maailmas jõudsalt kasvamas. Rajatakse uusi maagaasi veeldamistehaseid, LNG eksport- ja importterminale ning ehitatakse järjest suuremaid LNG-d vedavaid laevu. Aastateks 2014–2015 ennustatakse, et uued tööle hakkavad veeldamistehased suurendavad tervelt 5% võrra LNG-kaubanduse mahtu ning alandavad 10% võrra LNG hindu.

LNG-d ei tohi segamini ajada kõlalt sarnase lühendiga LPG (liquefied petroleum gas). LPG tähistab naftatöötlemise käigus saadavate gaaside (propaan, butaan, isobutaan jt) segusid. Eestis nimetatakse LPG-d tihti autogaasiks või ka balloonigaasiks. Kuigi nii LNG-l kui LPG-l on teatud sarnasusi, on nad samas siiski sedavõrd erinevad tooted, et vajavad täielikult erinevaid seadmeid ja erinevat käitlemist.