Keskkonnahoid

Looduslik gaas on madalaima keskkonnamõjuga fossiilne kütus, mis võimaldab selle kasutajatel täita ka kõige karmimaid keskkonnanormatiive. Loodusliku gaasi osaline või täielik asendamine biometaaniga võimaldab energiatarbija keskkonnamõju veelgi kahandada ning alandada selle CO2 jalajälje pea olematuks. 

Loodusliku gaasi madal keskkonnamõju tuleneb tema keemilisest koostisest. Nimelt koosneb looduslik gaas peamiselt metaanist, mille molekulvalem on CH4. Põlemisel reageerib iga metaani molekul kahe hapniku (O2) molekuliga tekitades kaks veemolekuli (H2O) ja ühe süsihappegaasi (CO2) molekuli ning vabastades 891 kJ energiat. Selliselt on loodusliku gaasi põlemine väga lähedane täielikule põlemisele - emiteeritakse praktiliselt vaid veeauru ja süsihappegaasi. Teiste kütuste, näiteks nagu naftagaasid või vedelkütused, molekulid sisaldavad metaaniga võrreldes märka enam süsiniku aatomeid – näiteks on Propaani (C3H8) molekulis kolm süsiniku aatomit ja kaheksa vesiniku aatomit. Mida rohkem on kütuse molekulis süsiniku aatomeid, seda enam tekib kütuse põlemisel süsihappegaasi.