Meie pakkumine

Oma valdkonna põhjalik tundmine ning laialdane kogemus võimaldab meil klientidele pakkuda nii standardseid kui ka väga spetsiifilisi lahendusi. Loodusliku gaasi kasutuselevõtu projektide ettevalmistamine, uute energialahenduste rakendamine ning pikaajaline kütusetarnete korraldamine kuuluvad meie igapäevaste tööülesannete hulka. Me toetame oma kliente kogu projekti elutsükli vältel alates projektide kavandamisest kuni pikaajaliste kütusetarnete tagamiseni.

Projekti kavandamise faasis konsulteerime me kliente uuringute, analüüside ja kalkulatsioonide koostamisel.

Projekti ettevalmistamisel aitame me valida sobivaima tehnilise lahenduse, korraldame projekteerimise ja erinevate lubade ja litsentside hankimise 

Projekti realiseerimisel viime me läbi hanked, korraldame kogu ehitusprotsessi, tarnime seadmed ning käivitame tehnoloogilised protsessid

Pakume igapäevast  tuge kogu projekti elutsükli vältel. Vastutame oma seadmete igakülgse korrasoleku eest ja suhtleme asjaomaste ametkondadega. Hoolitseme loodusliku gaasi tarnete eest ja tagame kütuse tarnekindluse pikkade aastate jooksul.