LNG transpordis

Aasta-aastalt on LNG võitmas üha suuremat osakaalu transpordisektoris. Metaan asendab diislikütust ja bensiini maismaatranspordis ning raskemaid vedelkütuseid meretranspordis. JetGas osaleb aktiivselt LNG pakkumises nii autodele kui ka laevadele.

Eestis on kasutusel mitmete tootjate metaanisõidukeid ning nende arv tõuseb pidevalt. LNG võimaldab rajada metaanitankla ka sellistesse paikadesse, kuhu maagaasitorustik ei ulatu. Lisaks sõiduautodele, veokitele ja bussidele on metaanile üle minemas ka vedurid, põllumajandusmasinad ning muu rasketehnika. 

Lisaks maismaal liikuvatele sõidukitele on LNG kasutusel ka merel. Laevad, mis varem kasutasid väävlirikkaid naftatoodeid, võtavad üha enam kasutusele LNG. Kõige erinevamad laevad - suured ja väikesed, sise- ja avavetel seilavad, kauba- ja reisilaevad, kõik nad kasutavad LNGd ning nende arv kasvab pidevalt.