LNG

Veeldatud loodusliku gaasi puhul kasutatakse ingliskeelset lühendit LNG (liquefied natural gas). Loodusliku gaasi peamine komponent, metaan veeldub, kui teda jahutada alla aurustumistemperatuuri (ligikaudu −160 °C). Veeldatuna on metaani ruumala 600 korda väiksem kui gaasilises olekus ja atmosfäärirõhul oleval gaasil. Väiksema ruumala võtnud LNG-d on gaasilisest looduslikust gaasist märksa hõlpsam nii hoiustada kui ka transportida.