Ohutus

LNG on krüogeenne (temp. alla −150 °C), läbipaistev, värvitu, lõhnatu, mittemürgine, mittekorrodeeriv vedelik, mis on ligikaudu poole kergem kui vesi. LNG on kogu maailmas aktiivsemalt kasutusel olnud juba ligikaudu 50 aastat. Nende aastate jooksul on kogu LNG valdkonda peetud suhteliselt ohutuks.

  • Turvalisus on saavutatud mitmete tegurite koosmõjul. Esiteks on kogu LNG tööstusharu tehniline varustatus ja LNG käitlemine korraldatud esmajoones just ohutust silmas pidades.
  • Teiseks on LNG keemilised ja füüsikalised omadused hästi tuntud ning nendega on kasutatavaid tehnilisi lahendusi välja töötades arvestatud.
  • Kolmandaks on kogu LNG tööstusharu standardid, nõuded ja normid koostatud selliselt, et ohutus oleks maksimaalselt tagatud. 

 

Soovid pakkumist või Sul on küsimusi?
Võta meiega ühendust!