Kasutusvaldkonnad

Looduslikku gaasi kasutatakse kõigis sellistes tööstusharudes, kus on soojusenergial on suur osatähtsus. Tihti asendab looduslik gaas mõnda kallimat või saastavamat kütust nagu põlevkiviõli või vedelgaas.

Tööstusettevõtted teevad valiku meie pakutava loodusliku gaasi kasuks kuna see on soodsam ja nõuab märksa vähem hoolt, kui seda on alternatiivid – vedelkütused või biomass. Tüüpilised näited meie klientidest on erinevad põletusseadmed, mitmesugused kuivatid, tööstusliku auru tootmise seadmed ning kõikvõimalikud muud energiaseadmed. Ka siis kui teil on vajadus kütta suuremat tööstushoonet või elurajooni võib just looduslik gaas olla kõige parem valik.