LNG energeetikas

LNG traditsiooniline kasutusviis on olnud taasgaasistamine ning saadud maagaasi võrgu kaudu lõppklientidele toimetamine. Väikesemahuline LNG väärtusahel loob võimaluse hakata maagaasi kasutama ka tarbijatel, kelleni maagaasivõrk ei ulatu.

Eesti oludes on sellisteks tarbijateks kõikvõimalikud energiamuundamise seadmed, mis toodavad soojus- ja elektrienergiat läheduses paikneva tööstuse või hoonete tarbeks. LNG vastuvõtmiseks ja taasgaasistamiseks paigutatakse tarbijate juurde LNG-hoiumahutist ja aurustitest koosnev LNG-jaam, mida varustatakse autotsisternide abil. 

LNG-st taasgaasistatava maagaasi kasutuselevõtu tulemusena alanevad tarbija soojusenergia tootmiskulud, vähenevad keskkonnaheitmed ning paranevad seadmete kasutegurid. Maagaasiga töötavad katelseadmed on täielikult automatiseeritavad ning nõuavad vedelkütuste kasutamisega võrreldes märksa vähem hooldus- ja remondikulusid.